Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 9 triệu - 15 triệu  11/11/2019
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 13 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu  07/11/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Kỹ Sư Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Kỹ Thuật Điện Nước

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh