Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  25/03/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  14/04/2019
 Khánh Hòa
 7 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 6 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  15/04/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Bình Dương, Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm