Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 30/12/2018
 Ninh Thuận, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2019
 Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 05/02/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 9 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 9 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm