Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Đà Nẵng
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 02/10/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 17/11/2018
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tìm kiếm nâng cao