Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 02/07/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 12/09/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2019
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 25 triệu
 25/06/2019
 Hồ Chí Minh
 18 triệu - 23 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 06/07/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 14 triệu
 08/07/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 8 triệu - 14 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Đồng Nai
 10 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Bình Dương
 5 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 11 triệu  30/06/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên IT

 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Hiện Trường (m&e)

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Long An, Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật IT

 8 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội