Tuyển dụng nhanh ngành Thiết kế - Mỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  28/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  05/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  10/09/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Thiết Kế 2D

 10 triệu - 12 triệu
 07/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Unity Developer

 15 triệu - 20 triệu
 01/09/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Kỹ Thuật Nội Thất

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư

 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kiến Trúc Công Trình 3D

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

2D Game Artist / Game Designer

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh