Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 8 triệu - 14 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  20/06/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 9 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  07/08/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm