VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 20/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đắc Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Đắc Nông, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 04/05/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 01/04/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 25 triệu - 30 triệu
 15/04/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai
 20 triệu - 25 triệu
 08/04/2018
 Bình Dương, Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 13/04/2018
 Bình Định, Đắc Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 12/04/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 20/03/2018
 Bình Phước, Đắc Nông, Tây Ninh
 8 triệu - 15 triệu
 11/04/2018
 Đà Nẵng, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 17/05/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa
 Thương lượng
 08/06/2018
 Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm