VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 Thương lượng
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Nghệ An
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai
 7 triệu - 10 triệu
 23/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đắc Nông, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2018
 Đắc Nông, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum
 Thương lượng
 16/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Nông, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Đắc Nông, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
 >= 30 triệu
 31/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Nông, Khánh Hòa
 >= 30 triệu
 31/07/2018
 Cần Thơ, Đắc Nông, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Đắc Nông, Gia Lai, Lâm Đồng
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Cần Thơ, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kiên Giang, Kon Tum
 Thương lượng
 30/06/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nghệ An
 10 triệu - 12 triệu
 04/07/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm