Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 Thương lượng
 31/10/2018
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/10/2018
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/10/2018
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 01/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 17/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 29/10/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 18/11/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 12/12/2018
 Hải Dương
 Thương lượng
 18/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm