VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 30 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 Thương lượng
 03/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 28/02/2018
 Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 07/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Giang, Hà Nam, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 09/05/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 09/05/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm