Tuyển dụng nhanh tại Lạng Sơn

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 30 triệu  02/05/2019
 Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh, Cao Bằng, Đắc Lắc, Điện Biên, Lạng Sơn
 8 triệu - 12 triệu  29/04/2019
 Hà Nam, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  20/04/2019
 Hà Nội, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai
 15 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hà Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh, Cao Bằng, Đắc Lắc, Điện Biên, Lạng Sơn
 12 triệu - 15 triệu  24/04/2019
 Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu  24/04/2019
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  24/04/2019
 Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu  24/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu  02/06/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu  29/04/2019
 Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  29/04/2019
 Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hà Nam
 12 triệu - 15 triệu  01/01/2021
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm