Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Long An, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 03/04/2018
 Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 12/06/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bình Dương, Long An
 4 triệu - 6 triệu
 31/03/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Long An
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 6 triệu - 9 triệu
 28/03/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm