Tuyển dụng nhanh tại Phú Thọ

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/01/2020
 Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Tuyên Quang, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang
 15 triệu - 20 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hưng Yên
 20 triệu - 25 triệu  20/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  30/01/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu  20/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu  31/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa