Tuyển dụng nhanh tại Phú Thọ

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 29/11/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 01/12/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 8 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 01/11/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 29/11/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 19/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 04/11/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 29/10/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 25/10/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tây, Lào Cai, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm