Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  24/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 10 triệu - 20 triệu  20/06/2019
 Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu  16/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
 15 triệu - 30 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 20 triệu  04/07/2019
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu  05/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/06/2019
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu  19/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Trị

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm