Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  15/11/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình
 7 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Giang, Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu  26/10/2019
 Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu  25/10/2019
 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Sơn La, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình
 8 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Thái Bình
 8 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  20/10/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm