Tuyển dụng nhanh tại Thái Nguyên

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu  31/08/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên
 >= 30 triệu 15/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa
 13 triệu - 15 triệu  30/08/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy

 >= 30 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa

Kỹ Sư Vận Hành Máy CNC Và Bảo Dưỡng Các Máy Khác

 13 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên