Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  25/05/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái
 12 triệu - 16 triệu  30/04/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu  11/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  13/06/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Phú Thọ, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  24/06/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu  31/05/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm