Tuyển dụng nhanh tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 >= 0
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 08/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 11/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 17/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 12/05/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 12/06/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm