Tuyển dụng nhanh tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 22/07/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 25/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 12 triệu
 20/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm