Tuyển dụng nhanh tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 20 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 07/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 18/10/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu  25/10/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu  31/10/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Gia Lai, Hà Giang
 20 triệu - 25 triệu  20/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa
 10 triệu - 25 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  20/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
 20 triệu - 25 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Ninh, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu  31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang, Hưng Yên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy

 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Anh

 8 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh