CTY TNHH QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG

Địa chỉ: 39B , Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: www.tochucsukienvn.net

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CTY TNHH QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Sự Kiện

Cty TNHH Quảng Cáo & Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 10 triệu - 15 triệu
 20/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán

Cty TNHH Quảng Cáo & Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 8 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Cty TNHH Quảng Cáo & Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Handmade

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hand Made

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Chứng Từ

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 5 triệu - 7 triệu
 10/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Sự Kiện

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 5 triệu - 7 triệu
 24/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thi Công

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 08/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Handmade

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Chỉnh âm Thanh - ánh Sáng Các Chương Trình Sự Kiện

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Cưới - Trang Trí Sự Kiện

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 04/04/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 2D 3D Sự Kiện Quảng Cáo

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu