Công ty TNHH Nexcon Việt Nam

Địa chỉ: CCN Đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Số nhân viên: 500-1000

Website: Đang cập nhật

82

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Nexcon Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Bắc Ninh

Quản Lý IT, Hệ Thống Erp

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 30/05/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 21/04/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phát Triền

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 09/10/2018
 Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 15/09/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Phân Tích

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 10/06/2018
 Bắc Ninh

Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất Assembly

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 06/06/2018
 Bắc Ninh

Leader Bộ Phận A.smt

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 04/06/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 04/06/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Số Lượng Kho NVl

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 15/02/2018
 Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 27/04/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 30/05/2019
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu