Công ty TNHH Nexcon Việt Nam

Địa chỉ: CCN Đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Số nhân viên: 500-1000

Website: Đang cập nhật

82

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Nexcon Việt Nam đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Bắc Ninh

Quản Lý IT, Hệ Thống Erp

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 30/05/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 30/05/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 21/04/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phát Triền

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 09/10/2018
 Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 15/09/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Phân Tích

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 10/06/2018
 Bắc Ninh

Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất Assembly

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 06/06/2018
 Bắc Ninh

Leader Bộ Phận A.smt

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 04/06/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 04/06/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Số Lượng Kho NVl

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 15/02/2018
 Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 27/04/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Aoi

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 12/01/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 12/01/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 Thương lượng
 20/11/2017
 Bắc Ninh

Quản Lý Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 22/12/2017
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu