Công ty CP Tấn Phát

Địa chỉ: Lô T2 - KCN Hòa Bình

Số nhân viên: 200-500

Website: www.tanphat-group.com.vn

81

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP Tấn Phát không có tuyển dụng nào còn hạn.

 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum

Công Nhân Vận Hành Nhà Máy

Công Ty CP Tấn Phát

 Thương lượng
 30/06/2019
 Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 8 triệu - 14 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 7 triệu - 9 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Kon Tum
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng, Kon Tum
 7 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng, Kon Tum
 7 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Kon Tum
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2019
 Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Kon Tum

Nhà tuyển dụng hàng đầu