Công ty TNHH thiết bị an toàn Thanh Hải

Địa chỉ: SN 21-NO2B Khu đô thị Sài Đồng - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

35

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH thiết bị an toàn Thanh Hải không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Dự án

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 18/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 5 triệu - 7 triệu
 08/09/2018
 Hà Nội

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 16/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 16/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn Thanh Hải

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu