Công ty TNHH Ngọc

Địa chỉ: 132 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: www.opal.com.vn

66

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Ngọc không có tuyển dụng nào còn hạn.

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng Mực In

Công Ty TNHH Ngọc

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Ngọc

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Quỹ

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu