Công ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

Địa chỉ: Thôn trung - Xã Việt Hùng -Huyện Đông Anh -TP.Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: http://www.dangthao.com.vn/

138

việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Thợ Đứng Máy Mài (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (lương Cứng 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Thợ Phay Cơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Cấp Dưỡng ( Nấu ăn)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn (lương 7-12 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật (lương 7-9 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hà Nội

Thợ Cơ Điện (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Lao Động Phổ Thông (lương Từ 5 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 5 triệu - 6 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Thợ Tiện Cơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 6 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Tuyển Thợ Hàn

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoach Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Thợ Hàn

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Thợ Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng QC

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Thợ Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 12 triệu - 15 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Thợ Tiện Cơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Và Lập Trình Máy Phay CNC

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu