Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Giáo dục A+

Địa chỉ: Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, Tp.HCM.

Số nhân viên: 25-50

Website: www.anhnguaplus.com.vn

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Giáo dục A+ không có tuyển dụng nào còn hạn.

( Quận Bình Thạnh) Nhân Viên Học Vụ Trung Tâm Tiếng Anh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 8 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Telesales

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Admin Trung Tâm Anh Ngữ/ Trợ Lí Giáo Vụ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Quản Nhiệm Lớp Học Tiếng Anh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Sinh Khóa Học Tiếng Anh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Telesales/ Tư Vấn Khoá Học Tiếng Anh (lương Cứng 6-8 Triệu)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Tạp Vụ Trường Học

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Tạp Vụ Trường Học

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

NV Học Vụ / NV Đào Tạo /giáo Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 11/09/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Bán Hàng - Marketing

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 7 triệu - 10 triệu
 05/12/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Lập Trình ứng Dụng Phần Mềm

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2016
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (sales Admin)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo - Marketing Online (SEO Online)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Web + ứng Dụng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 05/07/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo Online

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục A+

 5 triệu - 7 triệu
 05/07/2016
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu