Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thanh Oai- xã Bích Hòa- Huyện Thanh Oai- TP. Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: caesar.com.vn

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán ( Bán Hàng- Nội Bộ)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên IT - Đi Làm Ngay

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Dự án - Đi Làm Ngay - Được Đào Tạo Kinh Nghiệm

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ - Đi Làm Ngay

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Lái Xe Văn Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Trung

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên IT/ Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Bảo Hành

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2016
 Hà Nội

Phó Phòng Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu