CÔNG TY TNHH HỢP LUẬT

Địa chỉ: 75 đường số 2A Khu dân cư 6B Intresco, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 25-50

Website: www.ketoanhopluat.com

43

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH HỢP LUẬT đang tuyển dụng 21 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thực Tập Pháp Lý Không Lương

Công Ty TNHH Hợp Luật

 1 triệu - 3 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Kế Toán Không Lương

Công Ty TNHH Hợp Luật

 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Hợp Luật

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nạp Mực Máy In

Công Ty TNHH Hợp Luật

 1 triệu - 3 triệu
 09/01/2020
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Nạp Mực Máy In

Công Ty TNHH Hợp Luật

 1 triệu - 3 triệu
 01/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Hợp Luật

 3 triệu - 6 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 11 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên Thuế

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Hành Chính

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Seo Website

Công Ty TNHH Hợp Luật

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính

Công Ty TNHH Hợp Luật

 6 triệu - 8 triệu
 18/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kiểm Tra

Công Ty TNHH Hợp Luật

 6 triệu - 8 triệu
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu