Cty TNHH Trang thiết bị y tế Hoàng Phúc Anh

Địa chỉ: 277 Trần Bình Trọng, F4, Quận 5, TP.HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: www.hoangphucanh.com.vn

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cty TNHH Trang thiết bị y tế Hoàng Phúc Anh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Chi Tiết

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 Thương lượng
 25/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 Thương lượng
 15/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Cty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc Anh

 Thương lượng
 15/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu