KÂY EVENT

Địa chỉ: 96 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, HCMC

Số nhân viên: 10-25

Website: kayevent.vn

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

KÂY EVENT đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Designer 2D&3D

Kây Event

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 13/11/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 13/11/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/11/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 11/10/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 12/10/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 12/10/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/08/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 04/07/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 03/07/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh

Senior Designer

Kây Event

 Thương lượng
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 15/04/2017
 Hồ Chí Minh

Senior Designer

Kây Event

 Thương lượng
 13/04/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 14/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu