công ty TNHH SX-TM-DV Ka Inox

Địa chỉ: 44/13, Kp. Hòa Long, P. Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, T. Bình Dương.

Số nhân viên: 50-100

Website: www.kainox.com

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

công ty TNHH SX-TM-DV Ka Inox đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 8 triệu - 12 triệu
 25/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 12 triệu
 25/08/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 12 triệu
 25/08/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 9 triệu
 25/08/2019
 Hồ Chí Minh

Thiết Kế

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 06/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 Thương lượng
 31/08/2018
 Đà Nẵng
 Thương lượng
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật (nam)

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Trợ Lý Kinh Doanh ( Nữ)

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế (nam)

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bình Dương, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 Thương lượng
 28/02/2017
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2016
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty TNHH SX-tm-dv Ka Inox

 Thương lượng
 10/12/2016
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu