CÔNG TY CỔ PHẦN JESCO ASIA

Địa chỉ: Lầu 10-11, số 60 Trường Sơn, p2, q.Tân Bình

Số nhân viên: 100-200

Website: www.jescoasia.com

32

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JESCO ASIA đang tuyển dụng 13 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Hành Chính Nhân Sự [tiếng Nhật N2]

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 6 triệu - 8 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 20 triệu - 30 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện, Điện Tử

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 15 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê

Kỹ Sư Điện ( Nhân Viên Dự án 1 Năm)

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 12 triệu - 20 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Autocad

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 30 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 15 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Định Giá Tiếng Nhật N4

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 15 triệu - 20 triệu
 12/10/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Shopdrawing

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 Thương lượng
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư QA /qc

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 9 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nước (phòng Dự Thầu)

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 17 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu