Công ty CTY TNHH MTV JEA-MUST VIỆT NAM

Địa chỉ: 2240 Quốc lộ 1A, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. HCM

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CTY TNHH MTV JEA-MUST VIỆT NAM đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kiểm Xưởng Về Chất Lượng (qa)

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Compliance

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng Chuyền May (quận 12, HCM)

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sơ Đồ Rập

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

[tiền Giang] Nhân Viên QA_ngành May Mặc

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Tiền Giang

(tiền Giang) Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Tiền Giang

Công Nhân May [đi Làm Ngay]

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập Sơ Đồ

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Tiền Giang

Tổ Trưởng Tổ Cắt

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 7 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Tiền Giang
 20 triệu - 25 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QA_ngành May Mặc

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 30/04/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 14/10/2018
 Hồ Chí Minh

Thủ Kho

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 30/08/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc [làm Việc Tiền Giang]

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Tiền Giang

Thủ Kho

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 14/07/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Bộ Phận Kế Hoạch

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 07/03/2017
 Tiền Giang

Thủ Kho

Công Ty Cty TNHH MTV Jea-must Việt Nam

 Thương lượng
 08/03/2017
 Tiền Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu