CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY CÔNG NGHIỆP GE LAN ( VIỆT NAM)

Địa chỉ: Lô số 10-3C, 10-3B, Đường số 3A, Khu công nghiệp Quốc tế Pro, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát , Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

41

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY CÔNG NGHIỆP GE LAN ( VIỆT NAM) đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Sinh Quản Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 8 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Sinh Quản Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Bình Dương

Trợ Lý Nghiệp Vụ

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Quản Lý QC

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Trợ Lý Thu Mua

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Bình Dương

Trợ Lý Sinh Quản

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2019
 Bình Dương

Trợ Lý Nghiệp Vụ Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Bình Dương

Sinh Quản

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 30/01/2018
 Bình Dương

Nhân Viên Nghiệp Vụ (Cn Đồng Nai)

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 30/01/2018
 Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 15/12/2017
 Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Ngành In Lụa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 12/12/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Sinh Quản

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Bình Dương

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Bình Dương

Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 30/07/2017
 Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 22/07/2017
 Bình Dương

Tài Xế - Lái Xe Có Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 20/07/2017
 Bình Dương

Tài Xế - Lái Xe Có Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 20/07/2017
 Bình Dương

Nhân Viên Sinh Quản Văn Phòng

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Công Nghiệp Ge Lan ( Việt Nam)

 Thương lượng
 30/05/2017
 Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu