CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUỐC TOẢN

Địa chỉ: 10 i Hưng Phú , Phường 9, Quận 8 - TP.HCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUỐC TOẢN đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Hành Chính Thủ Quỹ

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Sự Tiền Lương Và Bảo Hiểm Xã Hội

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Vận Hành Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Thủy Sản

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Công Nhân Thủy Sản

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Kê Toán Thống Kê

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 20/05/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Kỹ Sư Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 20/05/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Sale

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 15/04/2017
 Long An

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 >= 0
 30/04/2017
 Long An

Hành Chính Nhân Sự Lao Động Tiền Lương

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 06/04/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 06/04/2017
 Long An

Nhân Kế Toán

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 06/04/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhà tuyển dụng hàng đầu