CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUỐC TOẢN

Địa chỉ: 10 i Hưng Phú , Phường 9, Quận 8 - TP.HCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUỐC TOẢN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Hành Chính Thủ Quỹ

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 6 triệu - 8 triệu
 10/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Vận Hành Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 6 triệu - 8 triệu
 10/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Sự Tiền Lương Và Bảo Hiểm Xã Hội

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 6 triệu - 8 triệu
 10/07/2019
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Thủy Sản

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Công Nhân Thủy Sản

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Kê Toán Thống Kê

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An

Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 20/05/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Kỹ Sư Điện Lạnh

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 20/05/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Sale

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 15/04/2017
 Long An

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 >= 0
 30/04/2017
 Long An

Hành Chính Nhân Sự Lao Động Tiền Lương

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 06/04/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 06/04/2017
 Long An

Nhân Kế Toán

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản

 Thương lượng
 06/04/2017
 Hồ Chí Minh, Long An

Nhà tuyển dụng hàng đầu