Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ FDP

Địa chỉ: Tầng 4, Số 74 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: fdpvietnam.com

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ FDP đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật - Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Dự án-hành Chính

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 5 triệu - 7 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật CN Điện-điện Tử, Bưu Chính Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 12 triệu - 15 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Dự án

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Điện, Điện Tử, Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Dự án Kiêm Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 12 triệu - 15 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 5 triệu - 7 triệu
 11/04/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 12 triệu - 15 triệu
 11/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 5 triệu - 7 triệu
 25/03/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật Dự án

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 5 triệu - 7 triệu
 05/02/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 12 triệu - 15 triệu
 24/11/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật Dự án

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 24/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Fdp

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu