Công ty TNHH Global Design Innovation

Địa chỉ: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Global Design Innovation không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Công Trường

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 8 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Xây Dựng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 11 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Quản Đốc Công Trình

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 8 triệu - 14 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Thiết Kế Bản Vẽ

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 6 triệu - 14 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Xưởng

Công Ty TNHH GLobal Design Innovation

 12 triệu - 18 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu