CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Địa chỉ: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM

Số nhân viên: 1000-5000

Website: vus.edu.vn

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

C&b Executive

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tuyển Sinh Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

IT Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Thư Ký Ceo

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Customer Experience ( Event)

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Telemarketing Agent

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Quản Trị Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Learning & Development Executive

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 10/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Sự Giáo Viên (human Resources Teacher -vus) -

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên IT Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đồng Nai

Nhân Viên IT Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Campus Training Quality Manager

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Telemarketing Agent- HCM

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu