Hộ Kinh Doanh NGUYỄN THỊ VINH (Nông Sản Hải Vinh)

Địa chỉ: SỐ 5, ĐƯỜNG 33M, XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

Số nhân viên: 25-50

Website: HAIVINH.VN

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hộ Kinh Doanh NGUYỄN THỊ VINH (Nông Sản Hải Vinh) đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lái Xe Tải

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 03/12/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Tài Xế Lái Xe

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 01/10/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Giao Hàng

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 03/12/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Giao Hàng - Lđpt

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 16/05/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Lái Xe

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2019
 Quảng Nam

Kế Toán Trưởng

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 10 triệu - 12 triệu
 02/06/2019
 Quảng Nam

Lái Xe Tải B2, C - Lao Động Phổ Thông

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 8 triệu - 9 triệu
 31/01/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Marketing

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Quảng Nam

Lái Xe Tải B2, C - Lao Động Phổ Thông

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 8 triệu - 9 triệu
 30/01/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (lương 8-10 Triệu)

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Giao Hàng 7 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Lái Xe Tải B2, C - 8 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 29/10/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Lao Động Phổ Thông

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Chuyên Viên Sale Telephone - 8 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 10 triệu - 12 triệu
 02/08/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhân Viên Giao Hàng

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Vinh (nông Sản Hải Vinh)

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Quảng Nam

Nhà tuyển dụng hàng đầu