CÔNG TY TNHH SIMBA TOYS VIET NAM

Địa chỉ: 280B1 Villa compound, Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2

Số nhân viên: 10-25

Website: https://vietnam.simba-dickie-group.com/en/home/

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SIMBA TOYS VIET NAM đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính- CSKH

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 8 triệu - 10 triệu
 14/06/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phát Triển Kênh Phân Phối

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Trade Marketing Controller

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Product Graphic Designer

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Trách Kho Và Giao Nhận

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Product Manager

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 Thương lượng
 15/09/2018
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 7 triệu
 15/09/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phát Triển Kênh Phân Phối

Công Ty TNHH Simba Toys Viet Nam

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu