Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam

Địa chỉ: Hạ Long Quảng ninh

Số nhân viên: 1000-5000

Website: Phuonghan666@ail.com

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lao Động Phổ Thông Lương 16-30 Triệu

Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam

 16 triệu - 30 triệu
 31/05/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Lao Động Phổ Thông Lương 12-18 Triệu

Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam

 12 triệu - 18 triệu
 24/05/2019
 Quảng Ninh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu