CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Số nhân viên: Hơn 10000 người

Website: www.hhpd.vn

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 15/05/2018
 Hà Nội

Quản Lý Bất Động Sản

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Pháp Chế Và Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 01/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Concept 3D

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng, Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 15/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Quản Lý Bất Động Sản

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Quản Lý Bất Động Sản

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Quản Lý Bất Động Sản

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Quản Lý Bất Động Sản

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Kinh Doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Pháp Chế Và Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 01/02/2018
 Hà Nội

Phó Chánh Văn Phòng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 9 triệu - 11 triệu
 01/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Thi Công

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội

Phó Chánh Văn Phòng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

 9 triệu - 11 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu