Công ty Cổ Phần Đoàn Gia

Địa chỉ: 31A Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: https://www.facebook.com/Qu%C3%A1n-c%C5%A9-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-227832620754244/

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Đoàn Gia đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kho - Giao Hàng

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 7 triệu - 9 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Phụ Bếp

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 Thương lượng
 08/01/2019
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng - Đi Làm Ngay

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Kế Toán Kho Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 14/03/2018
 Hà Nội

Giám Sát Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 7 triệu - 10 triệu
 14/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Giám Sát Nhà Hàng

Công Ty Cổ Phần Đoàn Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu