Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Shinbi

Địa chỉ: Địa chỉ: 33 Trần Quốc Toản

Số nhân viên: 25-50

Website: shinbi.vn

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Shinbi đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Lễ Tân

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 8 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Adword

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 15 triệu - 20 triệu
 20/08/2017
 Hà Nội

Trợ Lý Kinh Doanh

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Maketing Isocial

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 20 triệu - 25 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên IT

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Seo

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Quay Dựng Video

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Mạng Xã Hội

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Marketting Facebook

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 20 triệu - 25 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lập Trình Web PHP

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Mạng Xã Hội

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Adword

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 20 triệu - 25 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Quay Phim, Dựng Phim

Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ Shinbi

 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu