CÔNG TY CP QL BDS PHÚC THỊNH

Địa chỉ: 12 Tôn Đản, P.13, Quận 4, TP.HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: www.compac.com.vn

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CÔNG TY CP QL BDS PHÚC THỊNH đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 12 triệu - 18 triệu
 08/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trưởng

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 10 triệu - 12 triệu
 26/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh/ Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 5 triệu - 7 triệu
 26/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống M&e Tòa Nhà

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 6 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giám Sát Vệ Sinh

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 15 triệu - 20 triệu
 14/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống M&e Tòa Nhà

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 6 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Tòa Nhà

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 5 triệu - 7 triệu
 18/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống M&e Tòa Nhà

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 6 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 Thương lượng
 26/05/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 26/05/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 12 triệu - 15 triệu
 24/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống M&e Tòa Nhà

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Vận Hành Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Tòa Nhà

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xây Dựng-sửa Chữa

Công Ty CP Ql Bds Phúc Thịnh

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu