Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

Địa chỉ: 20 Đường 2c,phường Phú Mỹ, Quận 7

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại không có tuyển dụng nào còn hạn.

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Biên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 8 triệu - 12 triệu
 24/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 12 triệu - 15 triệu
 24/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 7 triệu - 10 triệu
 24/08/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Lái Xe Cẩu

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Lái Xe

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu