CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ GIỚI/ Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (Công ty con)

Địa chỉ: Số 1025 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ GIỚI/ Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (Công ty con) đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phó Phòng Đầu Tư

Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Và Cơ Giới/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vidifi Duyên Hải (Công Ty Con)

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hải Phòng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Và Cơ Giới

 Thương lượng
 06/02/2018
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu