CN Công ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam HI TE CO

Địa chỉ: 37/27 đường C1 , phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM.

Số nhân viên: 50-100

Website: http://hiteco.com.vn/vi/

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CN Công ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam HI TE CO đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tiếng Nhật [ Lương Trên 10tr ]

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 22/09/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 22/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật [ Lương Trên 10tr ]

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 12/07/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật [ Lương 10tr ]

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật - Lương Trên 10tr

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hi Te Co

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu