CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TIN HỌC

Địa chỉ: Số 21/178 Phố Thái Hà- Đống Đa- Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: tidpc.com.vn

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TIN HỌC đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phó Phòng Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 10 triệu - 14 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Máy Tính, Máy Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 7 triệu - 10 triệu
 10/09/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Máy Tính, Máy Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 7 triệu - 10 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Máy Tính, Máy Văn Phòng - Lương Cứng 6.000.000 - 8.000.000đ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

IT Phần Cứng Máy Tính - Lương Cứng 6.000.000 - 8.000.000

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Máy Tính, Máy Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Phó Phòng Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 10 triệu - 14 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Máy Tính, Máy Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tin Học

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu