ECODECOR CO.,LTD

Địa chỉ: 692 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng

Số nhân viên: 25-50

Website: www.ecodecor.com.vn

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

ECODECOR CO.,LTD đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Tổng Hợp

Ecodecor Co.,ltd

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Công Nhân Thi Công

Ecodecor Co.,ltd

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Sale Online

Ecodecor Co.,ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Lễ Tân

Ecodecor Co.,ltd

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Thủ Kho

Ecodecor Co.,ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Ecodecor Co.,ltd

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Ecodecor Co.,ltd

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Thủ Kho

Ecodecor Co.,ltd

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu