Xí Nghiệp Xây Lắp Và Kinh Doanh Phát Triển Nhà - Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

Địa chỉ: Ngõ 285 Khuất duy Tiến, thanh xuân , Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: http://www.viglacera.com.vn

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Xí Nghiệp Xây Lắp Và Kinh Doanh Phát Triển Nhà - Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kế Toán

Xí Nghiệp Xây Lắp Và Kinh Doanh Phát Triển Nhà - Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 10 triệu - 12 triệu
 05/06/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Phụ Trách An Toàn Lao Động

Xí Nghiệp Xây Lắp Và Kinh Doanh Phát Triển Nhà - Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 10 triệu - 15 triệu
 06/06/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh

Kỹ Sư Điện Nước

Xí Nghiệp Xây Lắp Và Kinh Doanh Phát Triển Nhà - Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 10 triệu - 18 triệu
 06/06/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

Xí Nghiệp Xây Lắp Và Kinh Doanh Phát Triển Nhà - Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 12 triệu - 16 triệu
 05/06/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 10 triệu - 15 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Khiển Vận Thăng

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 8 triệu - 15 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội

Quản Lý Dự án / Chỉ Huy Trưởng

Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Viglacera - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viglacera

 15 triệu - 20 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu