Công Ty TNHH VACS Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, 119 Điên Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Số nhân viên: 100-200

Website: http://v-acs.com/

31

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH VACS Việt Nam đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Diễn Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Revit

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N3

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 10 triệu
 21/11/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Kiến Trúc Sư Biết Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 21/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Tổng Vụ Chi Nhánh Huế

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 20/10/2019
 Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Revit

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 9 triệu - 20 triệu
 31/10/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 15 triệu
 10/08/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 15 triệu
 15/07/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Văn Phòng (huế)

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 5 triệu - 10 triệu
 10/06/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2019
 Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 09/06/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Diễn Họa Kiến Trúc (visual)

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Thiết Kế, Triển Khai Bim M&e

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng
 Thương lượng
 15/03/2019
 Đà Nẵng

Diễn Họa Kiến Trúc

Công Ty TNHH Vacs Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 15/03/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

Nhà tuyển dụng hàng đầu