ARENA MULTIMEDIA

Địa chỉ: 212 – 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3

Số nhân viên: 200-500

Website: www.arena-multimedia.vn

29

Việc làm

Giới thiệu về công ty

ARENA MULTIMEDIA đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 27/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 25/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 08/06/2019
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu