CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Số nhân viên: 100-200

Website: thaiduongpaint.vn

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán (xuất Phiếu Xuất Kho)

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho Thành Phẩm

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 7 triệu - 10 triệu
 11/08/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Bình Dương

Quản Lý Kho, Thủ Kho, Leader Kho

Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Bình Dương

Nhà tuyển dụng hàng đầu